Inleiding en referentie van de richtlijnen inzake diamantterminologie


Effectief gebruik van een duidelijke en toegankelijke terminologie voor diamanten, synthetische diamanten en imitaties van diamanten door alle sectororganen, organisaties en handelaren.

Deze richtlijn voor de terminologie van diamant dient als referentiedocument voor de diamant- en juwelenhandel wanneer wordt verwezen naar diamanten en synthetische diamanten. Het is gebaseerd op twee internationaal aanvaarde normen: de ISO 18323-norm.

Consumentenvertrouwen in de diamantindustrie") en het CIBJO Diamond Blue Book.

DEFINITIES

  • Een diamant is een mineraal dat door de natuur is gecreëerd; met "diamant" wordt altijd een natuurlijke diamant bedoeld.
  • Een synthetische diamant is een kunstmatig product dat in wezen dezelfde fysieke kenmerken heeft als een diamant.
  • Een imitatiediamant, ook diamant-simulant genoemd, is een kunstmatig product dat het uiterlijk van diamant imiteert zonder de chemische samenstelling, fysieke eigenschappen of structuur ervan te bezitten.
  • Een edelsteen is een mineraal van natuurlijke oorsprong dat wordt gebruikt in juwelen om redenen van gecombineerde schoonheid, zeldzaamheid en intrinsieke waarde.

TERMINOLOGIE

  • Wanneer naar synthetische diamanten wordt verwezen: - Gebruik een van de volgende toegestane kwalificaties wanneer u verwijst naar synthetische diamanten: "synthetisch", "in een laboratorium gegroeid" of "in een laboratorium gemaakt". - Gebruik geen afkortingen zoals "lab-grown" en "lab-created". - Gebruik de volgende termen niet: "gekweekte diamanten" en "gecultiveerde diamanten" omdat "gekweekt" en "gecultiveerd" uitsluitend verwijzen naar biologische/producten. - Gebruik niet de volgende termen: "echt", "authentiek", "kostbaar", "authentiek" en "natuurlijk" aangezien deze uitsluitend van toepassing zijn op natuurlijke mineralen en edelstenen.

AANBEVELING

  • Een diamant is per definitie natuurlijk. Gebruik derhalve het woord "diamant" zonder enige kwalificatie wanneer u het over een diamant heeft. Indien een onderscheid met synthetische diamant noodzakelijk is, gebruik dan de term "natuurlijke diamant" als een term van gelijke betekenis.

Gebruik niet de volgende verwarrende uitdrukkingen: "natuurlijke behandelde diamanten" en "behandelde natuurlijke diamanten". Gebruik in plaats daarvan gewoon "behandelde diamanten".

WANNEER EN WAAR DE RICHTLIJN DIAMANTTERMINOLOGIE GEBRUIKEN

  • De leiding van AWDC, CIBJO, DPA, GJEPC, IDI, IDMA, USJC, WDC en WFDB beveelt alle handelaren, sectororganen en andere organisaties ten stelligste aan de richtlijn na te leven op alle documenten, websites en andere communicatiemiddelen die bedoeld zijn om bv. diamanten, synthetische diamanten, edelstenen, gemmologische laboratoriumrapporten, diamantjuwelen en juwelen van synthetische diamanten te verkopen, te kopen en te promoten.
Terug